Recent content by Filipos38

  1. F

    [Other] [Polish] OrbiterWiki - polska encyklopedia Orbitera

    Ja już obiecałem napisanie kilku artykułów, jeśli będę miał czas to się za to zabieram ;)Wiki na razie świetnie prosperuje!
Top